Geschiedenis

Wanneer Arion precies gebouwd is weten we niet, maar uit de notariële akte van 1 augustus 1879 blijkt dat het zo rond 1880 geweest moet zijn. Het perceel wordt verkocht door de “Maatschap Nieuw Wageningen” waarvoor in de akte staat dat:  “door voorgenoemde maatschap is verkocht en in eigendom wordt overgedragen aan Hartger de Vries, timmerman wonende te Wageningen, die verklaart te hebben gekocht  om in koop en eigendom aan te nemen voor den Heer Gerrit Jan Vos, leraar aan de Rijkslandbouw- en Burgerschool alhier, als daartoe door deze uitdrukkelijk bij monde gemagtigd.”

In deze akte van 1 augustus 1879 staat bij de voorwaarden tot verkoop ook dat “dat binnen een jaar op het perceel zal worden volbouwd een herenhuis van twee of meer verdiepingen van gene minder werkelijke huurwaarde van vierhonderd gulden”.

 

Parkstraat-rond 1900

Eén van de oudste foto’s zo rond het einde van de 19e eeuw.